1
Стандартен

Къде се случва

 

Държавна психиатрична болница – град Кърджали  (ДПБ – Кърджали) е създадена и работи без прекъсване от 1954 год. като през тези 60 години се е утвърдила като диагнос­тично-консултативен и лечебен център с междуобластни функции. По силата на Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/, чл.5, ал.1 и чл. 35, е заведение за психи­атрична помощ, юридическо лице на бюджетна издръжка със специфични функции и обслужва стационарно Кърджа­лийска, Хасковска, Смолянска и част от Пловдивска област с население над един милион души. Болницата е най-голямата в Южна България – по площ и брой на обслужвани пациенти с тежки психични разстройства /320 легла – 270 стационарни и 50 в условия на дневен стационар/.