1
Стандартен

Покана за закриваща пресконференция

gerb2_bg-768x136 norway_grants eea_grants

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали“, одобрен и финансиран по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“, Финансирана от Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ ида Ви покани на закриваща пресконфереция, която ще се проведе на 23.03.2017 г. /четвъртък/ от 09,30 часа в конферентната зала на хотел „Меаца” гр. Кърджали..

Разчитаме на Вашето присъствие.

От ръководството

doc_16 Свали покана

Стандартен

ДПБ-Кърждали, първа в България с обучен сестрински персонал

Преди обучение ДПБ-Кърджали разполагаше само с три обучени медицински сестри с квалификация „Психиатрично сестринство в психиатрична болница“.

Обучението на територията на ДПБ-Кърджали по Психиатрично сестринство в психиатрична болница, в рамките на 30 учебни часа,  доизгради умения на медицинските сестри за продължителна психосоциална рехабилитация и работа с ресурсите на семейството и общността.

Стандартен

Външно обновление и подобряване на сигурността

Стандартен

Новите легла

Стандартен

Обновените бани и тоалетни

Стандартен

Покана за пресконференция

gerb2_bg-768x136 norway_grants eea_grants

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали“, одобрен и финансиран по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“, Финансирана от Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ има удоволствието да Ви покани на пресконференция, която ще се проведе на 12.08.2016 г. /петък/ от 11,00 часа в конферентната зала на хотел „Меаца” гр. Кърджали.

Надяваме се на Вашето присъствие.

От ръководството

doc_16 Свали покана

Стандартен

Вече имаме нови перални машини

20160418 103950 20160418 104003 20160418 103927 20160418 103912 20160418 103856 20160418 103841 20160418 103818 20160418 103721 20160418 103711 20160418 103702 20160418 103652

 

Преди да получим новите машини нашата болница разполагаше със следното оборудване:

Година на придобиване
ПЕРАЛНЯ  ПРИБОЙ 402 1988
СУШИЛНЯ 408 ТРОПИК 1988
СУШИЛНЯ 408-1-М 1987
ЦЕНТРОФУГА 410 ВИХЪР 1988

 

Техниката бе морално остаряла и физически износена. Обект бе на чести повреди, а поддръжката ѝ е скъпа, с оглед на трудното намиране на специалисти и резервни части. Болницата бе изправена през невъзможността за извършване на тази дейност на своя територия.

 

Проучвания сочат, че бельото  е най-големият фактор за предаване на инфекции и зарази от микроорганизми, отговорен за повече от 10 % от нозокомиалните инфекции.

Стандартен

Започна ремонта в Острия сектор

20160614 105143 20160614 105124 20160614 104800 20160614 105116 20160614 105453 20160614 105427 20160614 105324 20160614 105338
Галерия

Започна ремонта в Рехабилитацията

20160614 103922
« 1 на 9 »