Покана за закриваща пресконференция

gerb2_bg-768x136 norway_grants eea_grants

Във връзка с изпълнението на проект „Подобряване условията на живот и повишаване качеството на медицинско обслужване в ДПБ-Кърджали“, одобрен и финансиран по Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“, Финансирана от Норвежкия Финансов Механизъм 2009-2014 и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА – КЪРДЖАЛИ ида Ви покани на закриваща пресконфереция, която ще се проведе на 23.03.2017 г. /четвъртък/ от 09,30 часа в конферентната зала на хотел „Меаца” гр. Кърджали..

Разчитаме на Вашето присъствие.

От ръководството

doc_16 Свали покана