Вече имаме нови перални машини

20160418 103950 20160418 104003 20160418 103927 20160418 103912 20160418 103856 20160418 103841 20160418 103818 20160418 103721 20160418 103711 20160418 103702 20160418 103652

 

Преди да получим новите машини нашата болница разполагаше със следното оборудване:

Година на придобиване
ПЕРАЛНЯ  ПРИБОЙ 402 1988
СУШИЛНЯ 408 ТРОПИК 1988
СУШИЛНЯ 408-1-М 1987
ЦЕНТРОФУГА 410 ВИХЪР 1988

 

Техниката бе морално остаряла и физически износена. Обект бе на чести повреди, а поддръжката ѝ е скъпа, с оглед на трудното намиране на специалисти и резервни части. Болницата бе изправена през невъзможността за извършване на тази дейност на своя територия.

 

Проучвания сочат, че бельото  е най-големият фактор за предаване на инфекции и зарази от микроорганизми, отговорен за повече от 10 % от нозокомиалните инфекции.